Bahraini embassies

  • Embassy of Bahrain, Washington DC, United States: +1 202 342 1111

  • Embassy of Bahrain, London, United Kingdom: +44 20 7201 9170


Foreign embassies in Bahrain

  • United States Embassy, Manama: +973 1724 2700

  • British Embassy, Manama: +973 1757 4100

  • Canadian Embassy, Riyadh, Saudi Arabia (also responsible for Bahrain): +966 11 202 3288 

  • Australian Embassy, Riyadh, Saudi Arabia (also responsible for Bahrain):  +966 11 250 0900

  • South African Embassy, Riyadh, Saudi Arabia (also responsible for Bahrain): +966 11 442 9716

  • Irish Embassy, Riyadh, Saudi Arabia (also responsible for Bahrain): +966 11 407 1530

  • New Zealand Embassy, Riyadh, Saudi Arabia (also responsible for Bahrain): +966 11 488 7988